Hút thuốc phiện thời xưa

Trước đây, thời pháp thuộc thuốc phiện không bị cấm như ngày hôm nay, đi hút thuốc phiện thời đó giống như đi uống cà-phê ngày nay

11:11 - 10/11/2015