Ca sỹ Mỹ bức tử vòng một

Dân trí Ngôi sao da màu Nicki Minaj diện bộ váy chật căng bó sát khoe trọn vòng một trên thảm đỏ của Met gala.

03:05 - 03/05/2016
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg
ca-sy-my-buc-tu-vong-mot.jpg

Vĩnh Ngọc

Xem thêm :
Loading...