Một ban công, 4 cách cải tạo với mức tiền khác nhau

Với kinh phí hạn hẹp, chủ nhà vẫn có thể biến ban công thành nơi thư giãn thoải mái. Khi có thêm tiền, bạn có thể mua đồ có chất liệu tốt hơn.

02:04 - 05/04/2016