Nguoi noi tieng, Logo

Tinh yêu - Giới tính

Kiến thức, tư vấn, thắc mắc tình yêu giới tính
Bỏ đấy mà đi ngủ!

(31/10/2012)
Bạn từng nghe đến mòn một lời khuyên như bí quyết để giữ gìn hạnh phúc: “Đừng bao giờ lên giường đi ngủ khi mâu thuẫn chưa được tháo gỡ”. Song có vẻ đó chưa hẳn là ý kiến khôn ngoan, vấn đề nằm ở chỗ có gỡ được ra không hay lại... thắt vào.

Tin Khác