Những hệ quả bạn cần biết trước khi quyết định nối tóc

Việc nối tóc đem lại vẻ đẹp tức thời cho bạn, nhưng có thể để lại tổn hại lâu dài hơn rất nhiều.

12:09 - 23/09/2015