Mỗi ngày cơ thể hít bao nhiêu không khí

Theo thống kê, mỗi người cần ít nhất 10.000 lít không khí mới đủ dùng cho một ngày.

10:12 - 10/12/2015
hit-tho-8210-1449651935.jpg

Chúng ta dựa vào việc thở khí oxy để tồn tại. Quá trình cơ thể hít khí oxy, thải ra khí carbon dioxide gọi là hô hấp. Vậy, mỗi người chúng ta cần hít bao nhiêu không khí trong một ngày?

Theo thống kê, khi cơ thể ở trạng thái tĩnh sẽ hít thở 16 lần mỗi phút, mỗi lần hít lượng khí khoảng 500 ml. Theo đó, mỗi ngày một người cần 10.000 lít không khí mới có thể đáp ứng nhu cầu thở của cơ thể.

Domino (theo 39)

Loading...