Bài tập đơn giản để có đùi thon, săn gọn

Với mỗi động tác, bạn hãy tập 10 lần, mỗi ngày tập ít nhất một lần để có hiệu quả tốt và nhanh nhất.

12:11 - 24/11/2015