5 việc cần làm ngay mỗi sáng để sống đến trăm tuổi

Bằng những thói quen đơn giản, bạn sẽ khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ hơn đấy!

12:11 - 26/11/2015
Những hàng ngày có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn bạn tưởng. Nếu mỗi sáng đều đặn làm 5 việc sau đây, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với thể chất và tinh thần khỏe mạnh, tươi mới, giúp gia tăng sức khỏe, từ đó kéo dài tuổi thọ hiệu quả:
3-6cdd5.jpg
Loading...