Tranh kute: Lý do con gái bị gọi bánh bèo vô dụng

Tác giả của Thỏ Bảy Màu dùng lý lẽ tình yêu dễ thương của một cô gái kết hợp với nét vẽ kute để lý giải vì sao con gái hay biến mình thành một 'bánh bèo'.

12:10 - 31/10/2015
Banh-beo-vo-dung-1-7535-1446177016.pngBanh-beo-vo-dung-2-2257-1446177016.pngBanh-beo-vo-dung-3-7135-1446177017.pngBanh-beo-vo-dung-4-3631-1446177017.pngBanh-beo-vo-dung-5-3842-1446177017.pngBanh-beo-vo-dung-6-9920-1446177017.pngBanh-beo-vo-dung-7-6306-1446177017.pngBanh-beo-vo-dung-8-6666-1446177018.pngBanh-beo-vo-dung-9-3301-1446177018.pngBanh-beo-vo-dung-10-4661-1446177018.pngBanh-beo-vo-dung-11-7421-1446177018.pngBanh-beo-vo-dung-12-1962-1446177019.pngBanh-beo-vo-dung-13-6699-1446177019.pngBanh-beo-vo-dung-14-2990-1446177019.png

Tan TanTranh: Thỏ Bảy Màu

Loading...