Bộ ảnh phản ánh lối sống sai lầm của phần lớn sinh viên hiện nay

Một bộ ảnh hết sức ấn tượng nói lên tâm trạng đầy nuối tiếc của các bạn sinh viên về những việc mình đã làm và chưa làm được khi sắp phải rời khỏi ghế nhà trường với thông điệp ý nghĩa: 'Đừng để tốt nghiệp là tiếc nuối'.

07:05 - 18/05/2017
13240136-128294400915135-73636-7135-5628
13177545-128294067581835-28145-6796-1411
13178912-128294254248483-57814-3805-5379
13178957-128294064248502-54207-7476-1808
13226937-128294260915149-41354-8898-2914
13230143-128295120915063-54803-3261-6951
13237706-128295027581739-35505-8677-3722
13239094-128294050915170-91255-8767-1826

Alexandra V (Nguồn ảnh: Fb Before I Graduate)

Loading...