Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam?

05:04 - 21/04/2017
tinh-bac-ninh-1953-1492655944.jpg

Câu 1: Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam?

a. Tỉnh Vĩnh Phúc

b. Tỉnh Bắc Ninh

c. Tỉnh Quảng Bình

Quỳnh Trang

Loading...