Đề và gợi ý môn Sử kỳ thi THPT quốc gia

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỷ 20, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ trước, chủ trương thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc là nội dung đề Sử THPT quốc gia sáng 3/7.

11:07 - 04/07/2016
desu-1467600567_660x0.jpg
c1-1-1467604717_660x0.jpg
c2-1-1467604717_660x0.jpg
c3-1-1467604718_660x0.jpg
c4a-1467604718_660x0.jpg
c4b-1467604718_660x0.jpg

Lan Hạ

  • (4/7)img_blank.gif
  • (3/7)img_blank.gif
  • (3/7)img_blank.gif
  • (3/7)img_blank.gif
  • (3/7)img_blank.gif
Loading...