Chị hai 5 tấn quê ở đâu?

06:05 - 20/05/2017
thai-binh-5906-1495186298.jpg

Câu 1: Chị hai 5 tấn quê ở đâu?

a. Hòa Bình

b. Thái Bình

c. Nam Định

Loading...