Người nổi tiếng - Thông tin tổng hợp người nổi tiếng 2017-03-25T15:59:12+00:00 Zend_Feed_Writer http://nguoinoitieng.vn Người nổi tiếng - Thông tin tổng hợp người nổi tiếng http://nguoinoitieng.vn <![CDATA[Hội An: Hàng ngàn người dân, bạn trẻ tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất]]> 2017-03-25T15:45:11+00:00 2017-03-25T15:45:11+00:00 http://nguoinoitieng.vn/gioi-tre/hoi-an-hang-ngan-nguoi-dan-ban-tre-tat-den-huong-ung-gio-trai-dat-479709 <![CDATA[Eunji (A Pink) nhập viện sau khi biểu diễn tại MBC Music K-Plus Concert]]> 2017-03-25T15:43:57+00:00 2017-03-25T15:43:57+00:00 http://nguoinoitieng.vn/lang-sao-viet/eunji-a-pink-nhap-vien-sau-khi-bieu-dien-tai-mbc-music-k-plus-concert-479708 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Phương Thanh]]> 2017-03-25T15:20:46+00:00 2017-03-25T15:20:46+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-phuong-thanh-51754 <![CDATA[Tiểu sử hoa hậu Phạm Hương]]> 2017-03-25T15:12:25+00:00 2017-03-25T15:12:25+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-hoa-hau-pham-huong-464533 <![CDATA[Hình ảnh khó tin: Vũ Cát Tường bỗng nhiên bánh bèo mặc váy đi diễn]]> 2017-03-25T15:06:33+00:00 2017-03-25T15:06:33+00:00 http://nguoinoitieng.vn/lang-sao-viet/hinh-anh-kho-tin-vu-cat-tuong-bong-nhien-banh-beo-mac-vay-di-dien-479707 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Tống Gia Vỹ]]> 2017-03-25T15:00:52+00:00 2017-03-25T15:00:52+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-tong-gia-vy-464430 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Lynk Lee]]> 2017-03-25T15:00:00+00:00 2017-03-25T15:00:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-lynk-lee-470517 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Khánh Phương]]> 2017-03-25T15:00:00+00:00 2017-03-25T15:00:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-khanh-phuong-464259 <![CDATA[Sở Văn hoá Tiền Giang phải thu hồi lệnh cấm hát Màu hoa đỏ trước 27/3]]> 2017-03-25T14:59:42+00:00 2017-03-25T14:59:42+00:00 http://nguoinoitieng.vn/am-nhac/so-van-hoa-tien-giang-phai-thu-hoi-lenh-cam-hat-mau-hoa-do-truoc-27-3-479706 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Đăng Khôi]]> 2017-03-25T14:55:36+00:00 2017-03-25T14:55:36+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-dang-khoi-464250 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Phi Nhung]]> 2017-03-25T14:53:08+00:00 2017-03-25T14:53:08+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-phi-nhung-387861 <![CDATA[Tiền Giang phải thu hồi lệnh cấm hát Màu hoa đỏ trước 27/3]]> 2017-03-25T14:53:03+00:00 2017-03-25T14:53:03+00:00 http://nguoinoitieng.vn/am-nhac/tien-giang-phai-thu-hoi-lenh-cam-hat-mau-hoa-do-truoc-27-3-479705 <![CDATA[Bị nhiệt miệng, chỉ cần làm cách đơn giản sau một lần là thấy đỡ]]> 2017-03-25T14:51:49+00:00 2017-03-25T14:51:49+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bi-nhiet-mieng-chi-can-lam-cach-don-gian-sau-mot-lan-la-thay-do-479704 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Hương Lan]]> 2017-03-25T14:47:31+00:00 2017-03-25T14:47:31+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-huong-lan-465045 <![CDATA[Tiểu sử nghệ sĩ Lê Giang]]> 2017-03-25T14:34:09+00:00 2017-03-25T14:34:09+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-nghe-si-le-giang-471786 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên hài Bảo Chung]]> 2017-03-25T14:28:48+00:00 2017-03-25T14:28:48+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-hai-bao-chung-466672 <![CDATA[Tiểu sử MLee]]> 2017-03-25T14:28:31+00:00 2017-03-25T14:28:31+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-mlee-465196 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên hài Long Đẹp Trai]]> 2017-03-25T14:26:18+00:00 2017-03-25T14:26:18+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-hai-long-dep-trai-470082 <![CDATA[Tiểu sử Á hậu Lệ Hằng]]> 2017-03-25T14:22:03+00:00 2017-03-25T14:22:03+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-a-hau-le-hang-470585 <![CDATA[MBC Music K-Plus Concert: EXID, Se7en, A Pink, SEVENTEEN hot nhất đêm nhạc]]> 2017-03-25T14:16:33+00:00 2017-03-25T14:16:33+00:00 http://nguoinoitieng.vn/am-nhac/mbc-music-k-plus-concert-exid-se7en-a-pink-seventeen-hot-nhat-dem-nhac-479703 <![CDATA[Tiểu sử Lan Khuê]]> 2017-03-25T14:16:32+00:00 2017-03-25T14:16:32+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-lan-khue-466841 <![CDATA[Tiểu sử Ngô Thanh Vân]]> 2017-03-25T14:07:37+00:00 2017-03-25T14:07:37+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ngo-thanh-van-52297 <![CDATA[Tiểu sử Quỳnh Anh Shyn]]> 2017-03-25T14:02:06+00:00 2017-03-25T14:02:06+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-quynh-anh-shyn-464949 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Saka Trương Tuyền]]> 2017-03-25T14:00:00+00:00 2017-03-25T14:00:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-saka-truong-tuyen-470683 <![CDATA[Tiểu sử Hoàng Thuỳ Linh]]> 2017-03-25T14:00:00+00:00 2017-03-25T14:00:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-hoang-thuy-linh-56415 <![CDATA[Gấu mẹ lao xuống sông cứu đàn con bị nước xiết cuốn trôi]]> 2017-03-25T13:55:57+00:00 2017-03-25T13:55:57+00:00 http://nguoinoitieng.vn/cong-nghe/gau-me-lao-xuong-song-cuu-dan-con-bi-nuoc-xiet-cuon-troi-479702 <![CDATA[Cá mập bị móc câu xuyên thủng bụng cầu cứu thợ lặn]]> 2017-03-25T13:55:28+00:00 2017-03-25T13:55:28+00:00 http://nguoinoitieng.vn/cong-nghe/ca-map-bi-moc-cau-xuyen-thung-bung-cau-cuu-tho-lan-479701 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Vũ Duy Khánh]]> 2017-03-25T13:54:40+00:00 2017-03-25T13:54:40+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-vu-duy-khanh-473307 <![CDATA[Tiểu sử MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên]]> 2017-03-25T13:45:17+00:00 2017-03-25T13:45:17+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-mc-nguyen-cao-ky-duyen-413506 <![CDATA[Tiểu sử Vũ Cát Tường]]> 2017-03-25T13:35:59+00:00 2017-03-25T13:35:59+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-vu-cat-tuong-370243