Người nổi tiếng - Thông tin tổng hợp người nổi tiếng 2017-01-19T17:12:43+00:00 Zend_Feed_Writer http://nguoinoitieng.vn Người nổi tiếng - Thông tin tổng hợp người nổi tiếng http://nguoinoitieng.vn <![CDATA[Người mẫu Brazil bốc lửa nhờ đấm bốc]]> 2017-01-19T16:47:01+00:00 2017-01-19T16:47:01+00:00 http://nguoinoitieng.vn/giai-tri-the-thao/nguoi-mau-brazil-boc-lua-nho-dam-boc-466273 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Noo Phước Thịnh]]> 2017-01-19T16:27:00+00:00 2017-01-19T16:27:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-noo-phuoc-thinh-56857 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Tùng Dương]]> 2017-01-19T16:12:15+00:00 2017-01-19T16:12:15+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-tung-duong-429512 <![CDATA[Ngọc Trinh bất ngờ rao bán penthouse giá 17 tỷ đồng]]> 2017-01-19T16:02:09+00:00 2017-01-19T16:02:09+00:00 http://nguoinoitieng.vn/lang-sao-viet/ngoc-trinh-bat-ngo-rao-ban-penthouse-gia-17-ty-dong-466272 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên Quốc Khánh]]> 2017-01-19T16:01:15+00:00 2017-01-19T16:01:15+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-quoc-khanh-466271 <![CDATA[Tiểu sử rocker Trần Lập]]> 2017-01-19T15:58:57+00:00 2017-01-19T15:58:57+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-rocker-tran-lap-50689 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên Xuân Bắc]]> 2017-01-19T15:55:54+00:00 2017-01-19T15:55:54+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-xuan-bac-53706 <![CDATA[Tiểu sử Hoàng Thuỳ Linh]]> 2017-01-19T15:46:26+00:00 2017-01-19T15:46:26+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-hoang-thuy-linh-56415 <![CDATA[Tiểu sử Tăng Nhật Tuệ]]> 2017-01-19T15:36:32+00:00 2017-01-19T15:36:32+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-tang-nhat-tue-57382 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Chi Dân]]> 2017-01-19T15:35:47+00:00 2017-01-19T15:35:47+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-chi-dan-464342 <![CDATA[Lý Hùng: Tôi tâm đầu ý hợp với Việt Trinh]]> 2017-01-19T14:58:48+00:00 2017-01-19T14:58:48+00:00 http://nguoinoitieng.vn/dien-anh-viet-nam/ly-hung-toi-tam-dau-y-hop-voi-viet-trinh-466268 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên Nhã Phương]]> 2017-01-19T14:57:05+00:00 2017-01-19T14:57:05+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-nha-phuong-363779 <![CDATA[Tiểu sử MLee]]> 2017-01-19T14:53:03+00:00 2017-01-19T14:53:03+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-mlee-465196 <![CDATA[Tiểu sử danh hài Chiến Thắng]]> 2017-01-19T14:44:56+00:00 2017-01-19T14:44:56+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-danh-hai-chien-thang-413272 <![CDATA[Tiểu sử diễn viên điện ảnh,diễn viên hài Công Lý]]> 2017-01-19T14:44:56+00:00 2017-01-19T14:44:56+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-dien-vien-dien-anh-dien-vien-hai-cong-ly-420564 <![CDATA[Kim Tae Hee rạng rỡ hạnh phúc bên Rain sau đám cưới giản dị]]> 2017-01-19T14:27:21+00:00 2017-01-19T14:27:21+00:00 http://nguoinoitieng.vn/nguoi-noi-tieng/kim-tae-hee-ra-ng-ro-ha-nh-phu-c-ben-rain-sau-da-m-cuo-i-gia-n-di-466267 <![CDATA[Tiểu Sử Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ông Hoàng nhạc Việt]]> 2017-01-19T14:26:47+00:00 2017-01-19T14:26:47+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-dam-vinh-hung-ong-hoang-nhac-viet-3580 <![CDATA[Tiểu sử Lý Nhã Kỳ]]> 2017-01-19T14:07:52+00:00 2017-01-19T14:07:52+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ly-nha-ky-52987 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Khánh Phương]]> 2017-01-19T14:00:07+00:00 2017-01-19T14:00:07+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-khanh-phuong-464259 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Soobin Hoàng Sơn]]> 2017-01-19T13:55:06+00:00 2017-01-19T13:55:06+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-soobin-hoang-son-464732 <![CDATA[Tiểu sử Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh]]> 2017-01-19T13:53:17+00:00 2017-01-19T13:53:17+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-hoa-hau-do-my-linh-465497 <![CDATA[Tiểu sử MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên]]> 2017-01-19T13:50:07+00:00 2017-01-19T13:50:07+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-mc-nguyen-cao-ky-duyen-413506 <![CDATA[Tiểu sử Sơn Tùng M-TP]]> 2017-01-19T13:39:08+00:00 2017-01-19T13:39:08+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-son-tung-m-tp-370270 <![CDATA[Tiểu sử Hồ Ngọc Hà]]> 2017-01-19T13:27:36+00:00 2017-01-19T13:27:36+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ho-ngoc-ha-48932 <![CDATA[Tiểu sử nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt]]> 2017-01-19T13:26:55+00:00 2017-01-19T13:26:55+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-nhac-si-ca-si-khac-viet-57360 <![CDATA[Tiểu sử Vicky Nhung]]> 2017-01-19T13:14:38+00:00 2017-01-19T13:14:38+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-vicky-nhung-464267 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Cao Thái Sơn]]> 2017-01-19T13:08:07+00:00 2017-01-19T13:08:07+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-cao-thai-son-393939 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Mỹ Tâm]]> 2017-01-19T13:05:49+00:00 2017-01-19T13:05:49+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-my-tam-49792 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Lý Hải]]> 2017-01-19T13:05:00+00:00 2017-01-19T13:05:00+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-ly-hai-464317 <![CDATA[Tiểu sử ca sĩ Bích Phương]]> 2017-01-19T13:03:10+00:00 2017-01-19T13:03:10+00:00 http://nguoinoitieng.vn/tieu-su/tieu-su-ca-si-bich-phuong-370301