Nguoi noi tieng, Logo

17/08/2012 link hay share twitter share digg

Nhân dân Tuyên Quang vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào".

Nhân dân các xã ATK huyện Yên Sơn và Sơn Dương (Tuyên Quang) tham dự buổi lễ. Ảnh: Tuyên Quang

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội họp tại đình Tân Trào bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.

Ngày 19/8/1945 trước khi rời Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược đã dự báo trước về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Người chỉ đạo tiếp tục củng cố xây dựng căn cứ cách mạng tại Tuyên Quang.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, một lần nữa lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ mệnh là Thủ đô kháng chiến - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, 13/14 bộ và gần 60 ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở làm việc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc.

Là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, tại Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời gian ở Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, tác phẩm “Dân vận”...

Trong niềm vui chung của đất nước mừng 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân dân Tuyên Quang vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào".
CP

Tin liên quan:

Xã Hội


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm