Sao phim King Kong - 48 tuổi vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàng

Dân trí Naomi Watts đẹp kiêu sa và rạng ngời trên thảm đỏ ngày khai mạc LHP Cannes năm nay.

08:05 - 12/05/2016
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n
sao-phim-king-kong-48-tuoi-van-tre-dep-n

Vĩnh Ngọc

Xem thêm :
Loading...