Tại sao trồng hoa hồng chỉ ra nụ rồi héo dần

Nhà tôi trồng hoa hồng trong chậu ra nhiều nụ to, đều nhưng cánh không bung nở.

08:01 - 22/01/2016