Những dấu hiệu nhìn là biết ngay của ung thư da

Ung thư da có thể đoán biết dễ dàng qua sự thay đổi bất thường của nốt ruồi hoặc một số vùng da đặc biệt.

12:09 - 11/09/2015