Nhận diện tính cách qua chữ viết

Không chỉ có tướng mạo mà nét chữ cũng có thể nói lên nhiều điều về tính cách của mỗi con người.

01:10 - 05/10/2015
aq1-1849-1387163422.jpg

Chữ viết đẹp của hot girl Mờ Naïve (THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội).

Khánh Linh

Loading...