Nhận diện tính cách qua chữ viết

Không chỉ có tướng mạo mà nét chữ cũng có thể nói lên nhiều điều về tính cách của mỗi con người.

01:10 - 05/10/2015