Đoán tính cách qua hình dạng bàn chân

Lòng bàn chân phẳng hay lõm, ngón chân cái hay ngón trỏ dài hơn... đều có thể cho biết những điều bất ngờ về chủ nhân của nó.

08:01 - 31/01/2016