Công nghệ đã thay đổi thói quen yêu thương gia đình như thế nào?

Hãy thử làm phép so sánh giữa thời gian dành cho các thiết bị công nghệ và chăm sóc người thân mỗi ngày, bạn sẽ thấy nhiều điều ngạc nhiên đấy!

09:09 - 29/09/2016