10 câu nói kinh điển của hội không thể giảm cân

'Tôi chỉ có hai nguyện vọng: giảm cân và được ăn thoải mái', 'Tôi cũng thích giảm cân lắm, nhưng tôi ghét sự mất mát'...

12:03 - 09/03/2016