Người đẹp phim Chuyện thần tiên ở New York nhận sao trên đại lộ Danh vọng

Dân trí Ngôi sao tài năng Amy Adams rơi lệ trong ngày được gắn sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood.

10:01 - 12/01/2017
a1-1484190292856.jpg
a10-1484190293002.jpg
a11-1484190293019.jpg
a2-1484190292872.jpg
a3-1484190292888.jpg
a4-1484190292904.jpg
a6-1484190292934.jpg
a7-1484190292949.jpg
a8-1484190292967.jpg
a9-1484190292986.jpg

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Tag :,
Loading...