Nguoi noi tieng, Logo

Người nổi tiếng

Tiểu sử người nổi tiếng, thông tin các nhân vật nổi tiếng của nhiều lĩnh vực.
Lý Thái Tổ với việc định đô ở Thăng Long

(05/10/2010)
"Đây Thăng Long đất sắp tròn nghìn tuổi / Rồng bay lên ngày tháng tốt tâu vua / Lý Công Uẩn mắt thần nhìn nước non mở hội / Bốn phương trời Đại Việt lập kinh đô" / Đó là bốn câu đầu trong bài thơ "Thăng Long nghìn tuổi" của nhà thơ Huy Cận nói về một sự kiện cách đây gần 1.000 năm. Vào mùa thu năm Canh Tuất (1010), Lý Công Uẩn, vị vua sáng lập vương triều Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La.

Tin Khác