Thành viên nào trong EXO có tửu lượng đỉnh nhất?

Các chàng trai đã tiết lộ người có khả năng uống rượu giỏi nhất trong các buổi liên hoan trong nhóm.

09:12 - 09/12/2015