Tae Yang từng được mai mối hẹn hò với ai trong SNSD?

Anh chàng muốn tìm bạn gái và từng được những người bạn mai mối với một thành viên SNSD.

12:01 - 09/01/2016