Quiz: Nhận diện sao nữ V-pop qua trang phục biểu diễn

Mất bao lâu để bạn nhìn ra Đông Nhi, Bảo Thy, Minh Hằng, Miu Lê…?

05:07 - 12/07/2017

Câu 1

01-2964-1499738819.png

Câu 2

02-9884-1499738819.png

Câu 3

A03-2076-1499738820.jpg

Câu 4

04-3823-1499738820.png

Câu 5

05-8377-1499738820.png

Câu 6

06-2068-1499738820.png

Câu 7

07-7012-1499738820.png

Câu 8

08-2527-1499738820.png
02-5873-1499050452-9527-1499738820.png

Quiz: Nhận diện sao nam V-pop qua trang phục biểu diễn

Hoàng Anh

Loading...