Quiz: Nhận diện sao nam V-pop qua trang phục biểu diễn

Mất bao lâu để bạn nhìn ra Isaac, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP…?

05:07 - 04/07/2017
01-9893-1499050452.png

Đáp án

02-5873-1499050452.png

Đáp án

03-7874-1499050452.png

Đáp án

04-3820-1499050452.png

Đáp án

05-6687-1499050452.png

Đáp án

06-5233-1499050452.png

Đáp án

07-6280-1499050452.png

Đáp án

08-3612-1499050452.png

Đáp án

Hoàng Anh

2017-07-03-100025-7058-1499050898.png

Quiz: Gọi tên MV Vpop qua tạo hình ma mị

Loading...