Nguoi noi tieng, Logo

31/10/2012 link hay share twitter share digg

Cuối quý 3/2012 TLH báo lãi 1,54 tỷ đồng sau thuế. Kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan, lũy kế 9 tháng TLH vẫn đạt 36,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 23,5% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Cuối quý 3/2012 TLH báo lãi 1,54 tỷ đồng sau thuế. Kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan, lũy kế 9 tháng TLH vẫn đạt 36,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 23,5% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố

Kết quả kinh doanh quý 3/2012 của TLH nhìnchung giảm so với cùng kỳ về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 418,7 tỷ đồng,giảm 35,76% so với cùng kỳ 2011. Tỷ trọng giá vốn tăng cao, lãi gộp của TLH chỉđạt 5,87 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với quý 3/2011.

Các chi phí hoạt động quý 3/2012 đều giảm so vớicùng kỳ năm trước. Cuối quý 3/2012 TLH báo lãi 1,54 tỷ đồng sau thuế, bằng 4,5%so với quý 3/2011. Kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan, lũy kế 9 tháng TLH vẫnđạt 36,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 23,5% so với 9 tháng đầu năm 2011.

TLH-mẹ: Quý 3 lãi 1,5 tỷ đồng, 9 tháng lãi 36,8 tỷ đồng (1)

Nợ ngắn hạn cuối quý 3/2012 đã giảm 109,72 tỷ đồng sovới số dư đầu kỳ, chủ yếu giảm ở khoản vay nợ ngắn hạn. Cuối quý 3/2012, TLH tiếptục duy trì tình trạng không có dư nợ dài hạn. 

Minh Thư

Theo TTVN/HSX

Tin liên quan:

Kinh doanh


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm