Nguoi noi tieng, Logo

21/10/2012 link hay share twitter share digg

Cuối quý 3/2012 TCL báo lãi ròng 16,46 tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi ròng 44,52 tỷ đồng sau thuế, giảm 11,28% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Cuối quý 3/2012 TCL báo lãi ròng 16,46 tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi ròng 44,52 tỷ đồng sau thuế, giảm 11,28% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡTân Cảng công bố

Doanh thu quý 3/2012 của TCL đạt 148,55 tỷ đồng,tăng 16,4% so với cùng kỳ 2011. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu tăng vọt nên lãi gộpquý 3 của công ty chỉ tăng không đáng kể.

Cuối quý 3, đầu tư dài hạn của TCL giảm mạnh từ116,04 tỷ đồng đầu năm xuống 88,69 tỷ đồng. Doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận đầutư dài hạn được chia quý 3 đạt 3,02 tỷ đồng. Quý 3/2011, TCL không có khoản thunày.

Cuối quý 3/2012 TCL báo lãi ròng 16,46 tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý3/2011. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi ròng 44,52 tỷ đồng sau thuế, giảm 11,28% sovới 9 tháng đầu năm 2011.
TCL-mẹ: 9 tháng lãi 44,5 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ (1)
Minh Thư 

Theo TTVN/HSX

Tin liên quan:

Kinh doanh


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm