Nguoi noi tieng, Logo

01/11/2012 link hay share twitter share digg

Kết quả quý 3/2012 SHI báo lãi 2,47 tỷ đồng sau thuế, tăng 14,75% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, SHI lãi 5,27 tỷ đồng, giảm mạnh so với 9 tháng đầu năm 2011.

Kết quả quý 3/2012 SHI báo lãi 2,47 tỷ đồng sau thuế, tăng 14,75% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, SHI lãi 5,27 tỷ đồng, giảm mạnh so với 9 tháng đầu năm 2011.

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà  công bố

Doanh thu thuầnquý 3 của SHI đạt 447,17 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ 2011. Nhờ giảm tỷtrọng giá vốn/doanh thu thuần, lãi gộp quý 3/2012 của SHI đạt 49,62 tỷ đồng,tăng 5,68 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng 12,93%.

Quý 3/2012 chi phí bán hàng gần 13 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ 2011.

Chi phí tàichính quý 3/2012 giảm không đáng kể, còn 29 tỷ đồng so với con số 30,2 tỷ đồngcùng kỳ 2011.

Kết quả quý3/2012 SHI báo lãi 2,47 tỷ đồng sau thuế, tăng 14,75% so với cùng kỳ. Lũy kế 9tháng, SHI lãi 5,27 tỷ đồng, giảm mạnh so với 9 tháng đầu năm 2011.

SHI-mẹ: Cuối quý 3 dư tiền và tương đương tiền giảm 40% so với đầu năm (1)

Dòng tiền hoạtđộng kinh doanh và đầu tư 9 tháng 2012 đều bị âm, công ty phải tăng vay nợ để đảmbảo hoạt động. Cuối quý 3/2012, số dư tiền và tương đương tiền của SHI đạt25,61 tỷ đồng, giảm 40,6% so với số dư đầu năm. 

Minh Thư

Theo TTVN/HSX

Tin liên quan:

Kinh doanh


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm