Nguoi noi tieng, Logo

29/10/2012 link hay share twitter share digg

Kết quả quý 3 công ty lãi ròng 8,86 tỷ đồng, tăng 145,43% so với quý 3/2011. Kết quả kinh doanh hạn chế 6 tháng đầu năm, lãi 9 tháng của BT6 đạt 15,44 tỷ đồng, giảm 38,56% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Kết quả quý 3 công ty lãi ròng 8,86 tỷ đồng, tăng 145,43% so với quý 3/2011. Kết quả kinh doanh hạn chế 6 tháng đầu năm, lãi 9 tháng của BT6 đạt 15,44 tỷ đồng, giảm 38,56% so với 9 tháng đầu năm 2011.

Công ty Cổ phần Beton 6 công bố.

So với quý 3/2012, doanh thu của BT6 tăng11,22%, đạt 314,63 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BT6 giảm nhẹ2,04%.

Chi phí tài chính được tiết kiệm đáng kể 27,38%,tương ứng mức giảm 10,45 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay, là nguyênnhân chính khiến lợi nhuận quý 3 tăng mạnh so với cùng kỳ 2011. Kết quả quý 3công ty lãi ròng 8,86 tỷ đồng, tăng 145,43% so với quý 3/2011. Do kết quả kinhdoanh hạn chế 6 tháng đầu năm, lãi 9 tháng của BT6 đạt 15,44 tỷ đồng, giảm38,56% so với 9 tháng đầu năm 2011.

BT6-mẹ: 9 tháng lãi 15,44 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ (1)

Với kết quả lãi trước thuế 9 tháng trên 21 triệuđồng, dòng tiền hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của BT6 vẫn bị âm133,86 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ dòng tiền thặng dư từ hoạt động đầu tư, chủ yếulà khoản thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ, số dư tiền và tương đương tiềncủa BT6 cuối quý 2/2012 vẫn đạt 33,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,8% so với số dư đầunăm 2012.

Minh Thư

Theo TTVN/HSX

Tin liên quan:

Kinh doanh


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm