Toàn bộ nội thất trong cung đều được trang trí bởi những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh. Những bộ tranh tứ quý, bát bửu, ngũ phúc, bộ khay trà, vương miện... kể cả những vật dụng rất hiện đại như đồng hồ báo thức, vợt tennis, đèn dầu hỏa... cũng được trang trí tại đây.

Toàn cảnh phía trước Lăng Khải Định.

Tượng chầu trước sân chính của Lăng Khải Định.Cung Thiên Định của Lăng Khải Định được trang trí bởi những bức tranh tường ghép bằng sành sứ và thủy tinh.
Tượng đồng vua Khải Định được đặt tại Cung Thiên Định trong Lăng Khải Định.
Bửu tán, tượng nhà vua ở trên và mộ phần ở dưới trong cung Thiên Định của Lăng Khải Định.

theo TTXVN