Trường mầm non chuồn chuồn kim / KIẾN TRÚC O

Công trình được thiết kế từ việc cải tạo một ngôi nhà phố thuộc phường Tân Định, Quận 1 của Sài Gòn. Tự thân chức năng sử dụng khác nhau đòi hỏi việc thực hiện nhiều sự chuyển đổi. Từ việc thay đổi không gian riêng tư chuyển thành không gian phục vụ công cộng, không gian của tỷ lệ lớn sẽ chuyển đổi thành không gian tỷ lệ nhỏ phù hợp mà hệ khung kết cấu chính của ngôi nhà, với hệ cột dầm sàn, vẫn phải giữ nguyên.

04:01 - 22/01/2016

Công trình được thiết kế từ việc cải tạo một ngôi nhà phố thuộc phường Tân Định, Quận 1 của Sài Gòn.  Tự thân chức năng sử dụng khác nhau đòi hỏi việc thực hiện nhiều sự chuyển đổi. Từ việc thay đổi không gian riêng tư chuyển thành không gian phục vụ công cộng, không gian của tỷ lệ lớn sẽ chuyển đổi thành không gian tỷ lệ nhỏ phù hợp mà hệ khung kết cấu chính của ngôi nhà, với hệ cột dầm sàn, vẫn phải giữ nguyên.

01-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki

Thông tin dự án: 

Địa điểm: Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

KTS Chủ trì: Đàm Vũ

Nhóm thiết kế: Đàm Vũ, An Ni Lê, Triết Lê, Tiên Đặng, Nhung Hồ, Dân Hồ

Thiết kế: 9-2014

Hoàn thành: 3-2015

Ảnh ©  Oki Hiroyuki

03-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki

Cách các KTS tiếp cận không gian nhỏ bắt nguồn từ tâm lý tự nhiên của trẻ, trẻ em có khuynh hướng tìm không gian nhỏ và cảm thấy thoải mái, an toàn trong vùng không gian vừa với mình. Và ở góc nhìn tổng thể, tổ hợp các không gian nhỏ này tạo ra sự hấp dẫn hồn nhiên. Ngoài ra tổ hợp không gian đó có thể linh hoạt chuyển đổi chức năng mở rộng hay thu hẹp khi cần thiết.

05-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki

Với đồ án này, Kiến trúc O muốn trải nghiệm việc thiết kế không gian một cách có chủ đích trong việc cải tạo một công trình cũ, vốn là cách làm phổ biến ở một quốc gia đang phát triển nhanh. Bằng cách chuyển đổi một không gian cũ, tối và đơn điệu trở nên tươi sáng, nhiều sinh khí theo cách thực hiện không quá tốn kém về tài nguyên: con người, thời gian và chi phí đầu tư công trình.

06-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
08-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
09-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
10-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
11-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
12-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
15-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki
16-Copy.jpg Ảnh © Oki Hiroyuki

AERIAL-VIEW-Copy.jpgCONCEPT-Copy.jpgFLOOR-PLAN-1-Copy.jpgPERSPECTIVE-Copy.jpgsketch-Copy.jpgTRANSFORMS-AN-OLD-TOWN-HOUSE-INTO-A-KIND

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây: 

01-Copy.jpg01-Copy.jpg
02-Copy.jpg02-Copy.jpg
03-Copy.jpg03-Copy.jpg
04-Copy.jpg04-Copy.jpg
05-Copy.jpg05-Copy.jpg
06-Copy.jpg06-Copy.jpg
07-Copy.jpg07-Copy.jpg
08-Copy.jpg08-Copy.jpg
09-Copy.jpg09-Copy.jpg
10-Copy.jpg10-Copy.jpg
11-Copy.jpg11-Copy.jpg
12-Copy.jpg12-Copy.jpg
13-Copy.jpg13-Copy.jpg
14-Copy.jpg14-Copy.jpg
15-Copy.jpg15-Copy.jpg
16-Copy.jpg16-Copy.jpg
17-Copy.jpg17-Copy.jpg
18-Copy.jpg18-Copy.jpg
AERIAL-VIEW-Copy.jpgAERIAL-VIEW-Copy.jpg
CONCEPT-Copy.jpgCONCEPT-Copy.jpg
FLOOR-PLAN-1-Copy.jpgFLOOR-PLAN-1-Copy.jpg
PERSPECTIVE-Copy.jpgPERSPECTIVE-Copy.jpg
sketch-Copy.jpgsketch-Copy.jpg
TRANSFORMS-AN-OLD-TOWN-HOUSE-INTO-A-KINDTRANSFORMS-AN-OLD-TOWN-HOUSE-INTO-A-KIND

 Biên tập: Quỳnh Nga - kienviet.net

Loading...