Tìm hiểu về hổ tướng Phạm Ngũ Lão

07:03 - 20/03/2017
pham-ngu-lao-2401-1490002916.jpg

Phạm Ngũ Lão đan sọt bên đường. Tranh minh họa

Câu 1: Phạm Ngũ Lão xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp nào?

a. Nông dân

b. Quý tộc

c. Hoàng tộc

Loading...