Sự thật gây tranh cãi: Luôn vẽ được hình bình hành hoàn hảo từ hình chẳng ra gì

Hãy vẽ một đa giác 4 cạnh, sau đó nối các trung điểm của 4 cạnh, bạn luôn thu được một hình bình hành hoàn hảo.

01:12 - 01/12/2015

Bạn hãy vẽ một đa giác 4 cạnh, hình thù trông vớ vẩn thế nào cũng được, như các hình dưới đây:

binhhanh-7809-1448879170.jpg

Nối các trung điểm của 4 cạnh, bạn luôn thu được một hình bình hành hoàn hảo.

binhhanh1-4024-1448879170.jpg

Trần Phương - Hoàng Minh Tuệ

Loading...