Phổ điểm theo khối hỗ trợ thí sinh xét tuyển đại học

Kết quả phổ điểm theo khối của thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng cho thấy, trừ khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều trên 15.

10:07 - 26/07/2016