Phân biệt can, could và may

Ba động từ khuyết thiếu (modal verb) này đều được dịch là "có thể", nhưng sắc thái và cách dùng lại khác nhau.

03:02 - 02/02/2016

Chức năng chính của "can", "could" và "may" là thể hiện khả năng xảy ra của sự việc (possibility), hỏi xin sự cho phép (permission) và yêu cầu, đề nghị ai làm gì (request). Cùng xem rõ hơn sự khác nhau của ba động từ khuyết thiếu này trong mỗi trường hợp cụ thể dưới đây.

2-b1-a2-5048-1454323906.jpg

Possibility - khả năng xảy ra của sự việc

Ngữ nghĩaVí dụCanmô tả sự thật hiển nhiên, phổ thôngSmoking can cause cancer. (Hút thuốc lá có thể gây ra ung thư)người nói tin tưởng, chắc chắc điều mình nói là đúngIt can be dangerous to cycle in the city. (Đi xe đạp trong thành phố có thể nguy hiểm)Could/ Mayngười nói thể hiện nhận định cá nhân, không chắc chắn vào khả năng xảy ra của sự việc.It could/may be dangerous to cycle in the city. (Biết đâu đi xe đạp trong thành phố lại nguy hiểm) 

Permission - hỏi xin sự cho phép

Với vai trò này, ba từ khác nhau ở sắc thái. Mức độ trang trọng tăng dần, mức độ thân thiết của chúng giảm dần theo thứ tự "can - could - may".

2-b1-a1-8118-1454323907.png

Request - yêu cầu ai làm gì

Khi muốn yêu cầu, đề nghị ai làm gì, bạn có thể dùng "can" hoặc "could" (không dùng "may"). "Could" có thể hiện sắc thái trang trọng hơn so với "can".

Ngoài ra, mỗi từ còn có những nét nghĩa riêng, chẳng hạn như "can" được định nghĩa "be able to" - diễn tả khả năng của một người nhưng bài viết không liệt kê chi tiết, tránh gây nhầm lẫn giữa các từ.

Y Vân (theo Cambridge Dictionary)