Những từ ngữ liên quan tới zero

Từ "zero" xuất hiện trong khá nhiều từ ghép của tiếng Anh.

10:03 - 12/03/2016
MyHeroZero-3366-1457751755.jpg

Absolute zero: nhiệt độ 0 tuyệt đối là trạng thái nhiệt học lý tưởng mà ở đó mọi vật chất đều ngừng chuyển động. Các nhà khoa học đã tính toán rằng để tất cả vật chất ngừng chuyển động thì nhiệt độ phải ở âm 273,15 độ C.

Ground zero: điểm bắt đầu, nghĩa khác là vị trí trên bề mặt trái đất diễn ra một vụ nổ bom nhiệt hạch hoặc bom nguyên tử.

Zero hour: giờ quyết định, giờ bắt đầu tấn công hoặc thời gian một lịch trình được lên sẵn bắt đầu.

Zero gravity: trạng thái không trọng lượng

Patient zero: bệnh nhân số 0 là thuật ngữ y học chỉ người đầu tiên được phát hiện mắc một chứng bệnh nào đó.

From zero to hero: thường chỉ người, với trạng thái từ vô danh, tay trắng trở thành người nổi tiếng, có ích "như một anh hùng".

Zero in: động từ mang nghĩa tập trung vào điều gì đó hoặc đạt gần tới.

Zero out: khởi động, trả về trạng thái cũ, nghĩa khác là cắt tài trợ quỹ hoặc giảm số lượng.

Zero tolerance: tôn trọng quy định tuyệt đối, không khoan dung.

Zero-sum game: cuộc chơi mà tổng giá trị thiệt hại của người thua và chiến lợi phẩm của người thắng bằng 0 (ví dụ người A thua 10 đồng, người B thắng 10 đồng thì đây là cuộc zero-sum game).

Zero valence: hóa trị không

Hải Khanh

Loading...