Những câu nói tiếng Anh thắp sáng năm mới

Bạn có thể học ​tiếng Anh và khởi đầu một năm mới tràn đầy nhiệt huyết, cảm hứng với những câu nói dưới đây.

01:02 - 08/02/2016
8-b1-a7-4509-1453956965.png

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Mọi người sẽ rồi quên lời bạn nói, quên thứ bạn làm. Nhưng những cảm xúc mà bạn tạo ra cho họ sẽ được ghi nhớ mãi.

8-b1-a8-7327-1453956966.png

Put your heart, mind and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Hãy đặt trái tim, khối óc và tâm hồn vào cả những hành động nhỏ nhất. Đó là bí quyết của thành công.

8-b1-a9-4260-1453956966.png

If the world seems cold to you, kindle fires to warm it.

Nếu thế giới quá lạnh lẽo, hãy thắp lửa sưởi ấm nó.

8-b1-a10-5184-1453956966.png

If the opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tự xây cánh cửa của riêng mình.

8-b1-a11-6327-1453956967.png

Enthusiasm moves the world.

Nhiệt huyết làm dịch chuyển thế giới.

8-b1-a12-8643-1453956967.png

If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves.

Nếu thử làm mọi thứ có thể làm, chính chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên về bản thân.

Y Vân (theo Eventbrite)