Giải 3 bài toán lớp 1 kỳ thi Kangaroo 2015

Nhiều độc giả đã tìm ngay ra đáp án của 3 bài toán lớp 1 trong kỳ thi quốc tế Kangaroo 2015, song cũng không ít người cho kết quả sai.

01:03 - 06/03/2016