Đề và đáp án môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia

Trong 90 phút, thí sinh phải "giải quyết" hết 50 câu trải dài 8 trang giấy.

04:07 - 04/07/2016