Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia 2016

Đề thi Địa lý năm nay đề cập đến vấn đề xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

10:07 - 03/07/2016