Đáp án bài toán về những ô vuông

Cần áp chân các chữ T lại với nhau để tìm ra đáp án.

01:02 - 18/02/2016