Đáp án bài toán tam sao thất bản kiểu Mỹ

Rất nhiều độc giả đã giải đúng đáp số là 2052 con gà.

05:12 - 14/12/2015

Đề bài:

Chàng Jeb có hơn 1.000 con gà. Jeb đếm số gà của mình rồi báo cho Hannah. Hannah lại báo cho Joshua. Joshua báo cho Caleb và Caleb lại báo cho Rachel.

Trớ trêu là tất cả đều nhầm lẫn hoặc cố tính nhầm lẫn: Jeb đếm thừa 9 con gà so với thực tế. Hannah trước khi báo cho Joshua đã đổi chỗ hai chữ số cuối cùng. Joshua đã đổi chỗ chữ số đầu tiên và chữ số thứ ba trước khi báo cho Caleb. Caleb nhân đôi số nhận được rồi mới báo cho Rachel.

Kỳ lạ thay, số mà Rachel nhận được lại đúng bằng số gà mà Jeb có.

Hỏi có bao nhiêu con gà?

Giải:

t1-5820-1450086155.jpgt2-1115-1450086155.jpg

TS Trần Nam DũngĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

Loading...