Đáp án bài toán của nhà toán học nổi tiếng người Nga

Bài toán chuyển động mà không có vận tốc, quãng đường, thời gian, nhưng ta vẫn giải được.

01:01 - 24/01/2016