Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải thuộc tỉnh nào?

07:06 - 19/06/2017
cau-Hien-Luong-8071-1497843395.jpg

Cầu Hiền Lương (1956-1964) phía bờ Bắc với những khẩu hiệu thể hiện khát vọng thống nhất Tổ quốc. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia

Câu 1: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải thuộc tỉnh nào?

a. Quảng Ngãi

b. Quảng Nam

c. Quảng Trị

Loading...