Cách gọi các loại gia vị trong tiếng Anh

06:03 - 21/03/2017
chilli-powder-Copy-2442-1490000295.jpg soy-sauce-Copy-3965-1490000295.jpg
garlic-Copy-2779-1490000295.jpg green-onion-Copy-3924-1490000296.jpg
lemon-grass-Copy-1343-1490000296.jpg apple-cider-vinegar-Copy-2398-1490000296
michinh-7722-1490011807.jpg pepper-Copy-8232-1490000296.jpg
curry-powder-Copy-3144-1490000296.jpg sugar-Copy-3970-1490000296.jpg

Phiêu Linh

Loading...