Cách giải quyết bài khó nhất trong đề thi Toán

Bài 10 đề Toán THPT quốc gia có hai ý, ý 1 không quá khó, chỉ cần dùng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz là ra ngay. Riêng ý 2 quá khó vì phải qua vài đánh giá trung gian rồi đưa về khảo sát hàm số.

01:07 - 03/07/2016