Bộ Giáo dục công bố đề minh họa môn Toán

Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 9 môn. Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

05:10 - 05/10/2016